תרגום עוקב (קונסקוטיבי)

שירותי התרגום כוללים תרגום עוקב (תרגום בע"פ) בשפות השונות. תרגומים עוקבים מבוצעים על ידינו תדיר במסגרת דיוני בית משפט, ישיבות עסקיות וכד'.

תרגומים עוקבים מבוצעים לאחר הכנה נאותה, כולל עיון בחומרים המעורבים, על מנת לספק תרגום מדויק, אמין וקולח.